Certificeringen

Certificeringen

Mulhuyzen Bliksembeveiliging B.V. heeft verschillende certificeringen. Op deze pagina kunt u zien welke dit zijn en waar deze voor staan.

bliksem over de kust
oranje bliksem

EN ISO 9001

 

Geavanceerde workflow processen maken een beslissende bijdrage aan de kwaliteit van onze producten en diensten. Met zijn proces-georiënteerdheid neemt de EN ISO 9001 certificatie de specifieke eisen en individualiteit van ons bedrijf in overweging. Het verzekert ook een constante ontwikkeling met behulp van een constant verbeteringsproces

 

VCA*

 

Het VCA-systeem (Veiligheids Checklist Aannemers) is ontwikkeld om bedrijven die diensten verlenen aan de (petro-) chemische industrie op een objectieve manier te toetsen en te certificeren op ons veiligheidsbeheers- systeem. Inmiddels is het VCA-systeem verbreed naar andere sectoren waar sprake is van een zogenaamd verhoogd risico. Veiligheid omvat veiligheid, gezondheid en milieu. De checklist is het doorlichtings- en screeningsysteem. Het VCA-systeem wordt beheerd door de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) waarin alle betrokken partijen zijn vertegenwoordigd.

BRL 1201

 

Ondanks het gezegde dat de bliksem nooit twee keer inslaat, kan één blikseminslag schade veroorzaken aan gebouwen en constructies. Met bliksembeveiliging, kunnen de inslagen onderschept worden zodat het hoge voltage rechtstreeks de grond in gaat. Met behulp van de BRL 1201 certificatie voor bliksembeveiligingssystemen toont ons bedrijf aan ons kwaliteitsmanagement systeem aan de regelgeving voldoet. Bovendien laat de regelgeving zien dat de mensen die de systemen installeren – onze medewerkers – gekwalificeerd zijn. Navolging van de BRL 1201 standaard certificeert dat wij efficiënt werken en fouten snel opsporen. Het maakt medewerkers bewust van bedrijfsstandaarden en de kwaliteit van producten en diensten. De voordelen van certificatie door worden bepaald door klant-, werknemer- en leveranciers tevredenheid. En bovendien in kostenbesparing en winstgevendheid.

 

BTR 2004

 

Het Veiligheid Checklist Aannemers (VCA) is een certificaat voor bedrijven die opdrachten moeten uitvoeren op plaatsen met een hoog veiligheidsrisico. De Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur (BTR) is daar een aanvulling op voor werkzaamheden in of nabij het spoor. Het VCA-certificaat is een checklist waarmee wij worden getoetst op ons veiligheidsbeleid. Het biedt voldoende garantie voor een functionerend veiligheidszorgsysteem, maar houdt onvoldoende rekening met de typische spoorse situatie en regelgeving. Deze regelgeving vindt zijn oorsprong in de Spoorwegwet. Om te mogen werken in of nabij het spoor moeten wij dus zowel een VCA-certificaat bezitten als een certificaat van de Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur.

bliksem in de stad
blikseminslag in de stad

Uneto-VNI

 

De missie van de Vakgroep Bliksembeveiliging is de aangesloten bedrijven in de markt te positioneren als kwalitatief hoogwaardige kennisbedrijven. Daarbij leveren de leden van de Vakgroep een doorlopende en essentiële bijdrage aan continuïteit en veiligheid, omdat zij de gevolgen van blikseminslag beheersen. Kwaliteit wordt bij de Vakgroep Bliksembeveiliging met hoofdletters geschreven. Zo is de vakgroep actief in de (inter)nationale normcommissie voor de internationale norm IEC-EN 62305 waarin de kwaliteitseisen zijn vastgelegd waaraan bliksembeveiligingsinstallaties moeten voldoen. Daarnaast is (bij)scholing één van de speerpunten van de vakgroep. Gegarandeerde kwaliteit dus al het om kennis gaat. Kwaliteit is ook de basis van de certificatieregeling BRL 1201. Deze regeling beschrijft nauwgezet de manier waarop het gecertificeerde bliksembeveiligingsbedrijf conform specifieke kwaliteitsstandaarden moet werken.

Cookies?

Wij maken gebruik van cookies om uw gebruikservaring binnen de website te verbeteren

Akkoord