Fundatie aarding

Fundatie aarding

Bij nieuwbouw wordt er doorgaans een ringleiding in de randbalk aangebracht en aangesloten op de aanwezige aardstaven welke als aardelektroden dienen. Vervolgens worden er stekeinden / cadweltplaten aangebracht in de laagspanningsruimte, liftput en staalconstructie. Als de bouw verder gevorderd is, komen wij langs om de staalconstructie te vereffenen en een potentiaalvereffeningsrail aan te brengen. Vanaf de aangebrachte potentiaalvereffeningsrail kan de elektrotechnisch installateur zijn installatie aarden. Kunnen wij u van dienst zijn op dit gebied?

witte bliksem in de lucht