Ons bedrijf

Bliksembeveiliging

Bliksembeveiliging voor uw bedrijfspand of woning laat u tegen marktconforme prijs verzorgen door Mulhuyzen Bliksembeveiliging BV. Ons toonaangevende bedrijf adviseert, ontwerpt, installeert, inspecteert, onderhoudt en engineert al sinds 1952 de meest toonaangevende bliksemafleiderinstallaties comform de meest recente normen. Bij Mulhuyzen Bliksembeveiliging BV bent u verzekerd van de beste kwaliteit en optimale veiligheid. Wij verzorgen bliksemafleiderinstallaties voor zowel nieuwbouwprojecten, renovatieprojecten en bestaande objecten. Door onze ruime ervaring, uitgebreide kennis en hoogwaardige producten, zijn wij uw ideale partner op het gebied van bliksembeveiliging. Bent u benieuwd naar onze producten?

Neem vrijblijvend contact op

h

Adviseren

Ontwerpen en Engineren

Inspecteren

Installeren en Onderhoud

Historie

Mulhuyzen Bliksembeveiliging BV is al 3 generaties lang een familiebedrijf gespecialiseerd in het adviseren, ontwerpen, engineeren, installeren, onderhouden en inspecteren van bliksembeveiliging, aardingssystemen en overspanningsbeveiliging. In 1952 heeft (opa) W.J. Mulhuyzen “Mulhuyzen Bureau voor Bliksembeveiliging” opgericht, vanaf die tijd gevestigd te Den Haag, Leidschendam en Delft. Vervolgens kwam in 1973 (vader) H.J. Mulhuyzen er bij om de zaak vervolgens over te nemen, vanaf die tijd gevestigd te Utrecht, Maarssen en Harmelen.

Heden

Tegenwoordig wordt Mulhuyzen Bliksembeveiliging BV samen met 8 gedreven werknemers vanuit Utrecht gerund door (zoon) Barry Mulhuyzen en (dochter) Cindy Mulhuyzen. Met meerdere steunpunten hebben wij een brede dekking. Ons standaard werkgebied omvat Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. Ook projecten buiten de Benelux en Duitsland zijn ons niet vreemd. Mulhuyzen Bliksembeveiliging BV beschikt over diversen kwaliteitsnormen EN ISO 9001, VCA*, BRL 1201, BTR 2004, tevens zijn wij lid van Uneto-VNI vakgroep Bliksembeveiliging. Al onze werknemers beschikken over VCA / VCA-VOL, Digitaal Veiligheidspaspoort voor veilig werken langs het spoor en het IPAF certificaat voor veilig en effectief gebruik van aangedreven hoogwerk materieel. Tevens beschikken onze engineers en inspecteurs beschikken over TAB & TAO en onze monteurs over MABO.

Specialisme

Werkzaamheden op het gebied van aarding worden uitgevoerd volgens de NEN 1010 en de NPR 5310. Op het gebied van aardingssystemen verzorgen wij veiligheidsaarding, potentiaal vereffening, medische aarding, EMC aarding, functionele aarding, computervloer aarding en statische aarding. Werkzaamheden op het gebied van bliksembeveiliging worden uitgevoerd volgens de NEN-EN-IEC 62305, dit is onderverdeeld in uitwendige bliksembeveiliging en inwendige bliksembeveiliging. Bij overspanningsbeveiliging worden de werkzaamheden verricht volgens de NEN-EN-IEC 62305-4 en de NPR 8110.

Diensten

Wij ontzorgen en verzorgen voor u het totale pakket op het gebied van aardingssystemen, bliksembeveiliging en overspanningsbeveiliging. Wij verzorgen het advies, ontwerpen / engineeren, installalleren, onderhouden, inspecteren / onderzoeken en het Cad tekenen. Als het bliksembeveiliging betreft verzorgen wij een risico analyse op maat welke volledig is afgestemd op uw object. Alle denkbare materialen en benodigdheden op het gebied van aardingssystemen, bliksembeveiliging en overspanningsbeveiliging zijn bij ons op voorraad en kunnen wij tegen zeer concurrerende tarieven snel leveren.

EN ISO 9001

Geavanceerde workflow processen maken een beslissende bijdrage aan de kwaliteit van onze producten en diensten. Met zijn proces-georiënteerdheid neemt de EN ISO 9001 certificatie de specifieke eisen en individualiteit van ons bedrijf in overweging. Het verzekert ook een constante ontwikkeling met behulp van een constant verbeteringsproces.

VCA*

Het VCA-systeem (Veiligheids Checklist Aannemers) is ontwikkeld om bedrijven die diensten verlenen aan de (petro-) chemische industrie op een objectieve manier te toetsen en te certificeren op ons veiligheidsbeheers- systeem. Inmiddels is het VCA-systeem verbreed naar andere sectoren waar sprake is van een zogenaamd verhoogd risico. Veiligheid omvat veiligheid, gezondheid en milieu. De checklist is het doorlichtings- en screeningsysteem. Het VCA-systeem wordt beheerd door de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) waarin alle betrokken partijen zijn vertegenwoordigd.

BRL 1201

Ondanks het gezegde dat de bliksem nooit twee keer inslaat, kan één blikseminslag schade veroorzaken aan gebouwen en constructies. Met bliksembeveiliging, kunnen de inslagen onderschept worden zodat het hoge voltage rechtstreeks de grond in gaat. Met behulp van de BRL 1201 certificatie voor bliksembeveiligingssystemen toont ons bedrijf aan ons kwaliteitsmanagement systeem aan de regelgeving voldoet. Bovendien laat de regelgeving zien dat de mensen die de systemen installeren – onze medewerkers – gekwalificeerd zijn. Navolging van de BRL 1201 standaard certificeert dat wij efficiënt werken en fouten snel opsporen. Het maakt medewerkers bewust van bedrijfsstandaarden en de kwaliteit van producten en diensten. De voordelen van certificatie door worden bepaald door klant-, werknemer- en leveranciers tevredenheid. En bovendien in kostenbesparing en winstgevendheid.

BTR 2004

Het Veiligheid Checklist Aannemers (VCA) is een certificaat voor bedrijven die opdrachten moeten uitvoeren op plaatsen met een hoog veiligheidsrisico. De Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur (BTR) is daar een aanvulling op voor werkzaamheden in of nabij het spoor. Het VCA-certificaat is een checklist waarmee wij worden getoetst op ons veiligheidsbeleid. Het biedt voldoende garantie voor een functionerend veiligheidszorgsysteem, maar houdt onvoldoende rekening met de typische spoorse situatie en regelgeving. Deze regelgeving vindt zijn oorsprong in de Spoorwegwet. Om te mogen werken in of nabij het spoor moeten wij dus zowel een VCA-certificaat bezitten als een certificaat van de Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur.

Uneto-VNI

De missie van de Vakgroep Bliksembeveiliging is de aangesloten bedrijven in de markt te positioneren als kwalitatief hoogwaardige kennisbedrijven. Daarbij leveren de leden van de Vakgroep een doorlopende en essentiële bijdrage aan continuïteit en veiligheid, omdat zij de gevolgen van blikseminslag beheersen. Kwaliteit wordt bij de Vakgroep Bliksembeveiliging met hoofdletters geschreven. Zo is de vakgroep actief in de (inter)nationale normcommissie voor de internationale norm IEC-EN 62305 waarin de kwaliteitseisen zijn vastgelegd waaraan bliksembeveiligingsinstallaties moeten voldoen. Daarnaast is (bij)scholing één van de speerpunten van de vakgroep. Gegarandeerde kwaliteit dus al het om kennis gaat. Kwaliteit is ook de basis van de certificatieregeling BRL 1201. Deze regeling beschrijft nauwgezet de manier waarop het gecertificeerde bliksembeveiligingsbedrijf conform specifieke kwaliteitsstandaarden moet werken.

Neem contact met ons op!

Wilt u meer weten over bliksembeveiliging? Neem dan contact met ons op via 030 751 752 3 of stuur een e-mail naar info@bliksembeveiliging.nl. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden betreft bliksembeveiliging. U kunt ook bij Mulhuyzen Bliksembeveiliging BV terecht voor aardingssystemen en overspanningsbeveiliging.