Fundatie aarding

h

Adviseren

Ontwerpen en Engineren

Inspecteren

Installeren en Onderhoud

Fundatie aarding

Bij nieuwbouw wordt er doorgaans een ringleiding in de randbalk aangebracht en aangesloten op de aanwezige aardstaven welke als aardelektroden dienen. Vervolgens worden er stekeinden / cadweltplaten aangebracht in de laagspanningsruimte, liftput en staalconstructie. Als de bouw verder gevorderd is, komen wij langs om de staalconstructie te vereffenen en een potentiaalvereffeningsrail aan te brengen. Vanaf de aangebrachte potentiaalvereffeningsrail kan de elektrotechnisch installateur zijn installatie aarden.

Neem contact met ons op!

Wilt u meer weten over bliksembeveiliging? Neem dan contact met ons op via 030 751 752 3 of stuur een e-mail naar info@bliksembeveiliging.nl. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden betreft bliksembeveiliging. U kunt ook bij Mulhuyzen Bliksembeveiliging BV terecht voor aardingssystemen en overspanningsbeveiliging.