2015: het jaar van NEN 1010

14-12-2015 Het zal dit jaar niemand in de elektrotechniek zijn ontgaan: 2015 was het jaar van de nieuwe NEN 1010. NEN presenteerde na acht jaar een compleet nieuwe versie van deze nationale laagspanningsnorm. En de belangstelling hiervoor blijkt enorm te zijn.

Slachtoffers

Dat komt onder meer doordat de overheid zich steeds verder terugtrekt. De markt moet de elektrische veiligheid in woningen, gebouwen, fabrieken en de infrastructuur in toenemende mate zelf reguleren. Hierdoor worden de elektrotechnische normen, die door onder meer de bedrijfstak zelf bij NEN worden samengesteld, alleen maar belangrijker. Zo ook de nieuwe NEN 1010.

Bliksem en overspanning

Een van de grootste veranderingen die de nieuwe laagspanningsnorm met zich meebrengt strekt zich uit over de noodzaak van bliksem- en overspanningsbeveiliging. Deze is in Nederland nog altijd niet direct bij wet verplicht. In meer dan de helft van de gebouwen ontbreekt een installatie voor ‘gecoördineerde in- en externe bliksem- en overspanningsbeveiliging’, zoals hij internationale normreeks NEN-EN-IEC 62305 wordt omschreven. Maar liefst 200.000 blikseminslagen leveren hierdoor ieder jaar vele tientallen miljoenen euro’s aan economische schade op. Dat bleek enkele jaren geleden al uit onderzoek van brancheorganisatie Uneto-VNI. En daar komt alle leed en lichamelijk letsel nog bij. Maar wanneer is een bliksem- en overspanningsbeveiliging nu echt nodig?

Risicoanalyse

Om dat te kunnen bepalen verwijst de nieuwe NEN 1010 onder meer naar de risicoanalyse in NEN-EN-IEC 62305 deel 2. Ook voor het ontwerp en de uitvoering van een deugdelijke bliksem- en overspanningsbeveiliging wordt nu vanuit verschillende rubrieken in NEN 1010 naar deze internationale normreeks verwezen.

Digitaal bliksembeveiligingspakket

NEN-EN-IEC 62305 is de opvolger van onze oude nationale norm NEN 1014 voor nieuwe installaties voor bliksem- en overspanningsbeveiliging. Om eenduidige toepassing van alle normen door alle betrokken partijen samen – wat nog te weinig gebeurt – toegankelijker te maken, zijn de belangrijkste delen van NEN-EN-IEC 62305 vertaald in het Nederlands. Daarnaast zijn er de Nederlandse praktijkrichtlijnen NPR 1014 en NPR 8110 voor reeds bestaande installaties. En de NEN-EN-IEC 62561 voor de te installeren beveiligingscomponenten. Alle deze normen samen zijn nu door adviseurs en installateurs altijd en overal online te raadplegen in het digitale normpakket NEN Connect Bliksembeveiliging. Wie een online abonnement daarop heeft hoeft wijzigingen en aanpassingen in de normen niet meer zelf bij te houden, ze worden automatisch door NEN doorgevoerd.

Lees meer over dit alles in het elektrotechnische vaktijdschrift Mag1010 van NEN in editie 7 van Mag1010.

Bron: NEN